Spotkanie Bractwa św. Izydora

            18.10.2015 roku odbyło się spotkanie Bractwa św. Izydora Diecezji Toruńskiej w dekanacie Lubawskim w parafii Prątnica w kościele pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Mszy św. przewodniczył ks. kanonik Tomasz Mowinski  miejscowy proboszcz. Homilię wygłosił duchowy opiekun bractwa ks. kanonik Stanisław Grzywacz proboszcz parafii w Lidzbarku Welskim. Po zakończeniu eucharystii udaliśmy się procesją do ogrodów na terenie plebani gdzie nastąpiło uroczyste poświęcenie gruszy błogosławionej Karoliny Kózkówny. Jest to drzewo wyhodowane ze szczepionki autentycznej gruszy rosnącej do dzisiaj nieopodal rodzinnego domu miejsca narodzin, życia i męczeńskiej śmierci bł. Karoliny.
Wydarzenie to upamiętniono wmurowaniem i poświęceniem pamiątkowej tablicy. W tym miejscu warto przybliżyć szczególnie młodym postać tej wspaniałej, mądrej, uczynnej i odważnej dziewczyny, która mimo młodego wieku jako jedna z nielicznych umiała czytać i pisać.

Urodziła się w 2 sierpnia 1898 r. w podtarnowskiej wsi WAŁ-RUDA jako czwarta z jedenaściorga dzieci, chrzest otrzymała w kościele parafialnym w Radłowie. Pracowała wraz z rodzicami na niewielkim gospodarstwie. Karolina pomagała w prowadzeniu świetlicy i biblioteki, mając dostęp do bogatej literatury wykorzystywała to  zbierając swoje koleżanki i kolegów pod wspomnianą gruszą aby tam czytając im książki, śpiewając pieśni religijne, modląc się na różańcu mogła edukować i przekazywać posiadaną wiedzę. Jednak pewnego dnia zapukał do drzwi rodzinnego domu carski żołnierz, uprowadzając ja przemocą wycieńczoną uciekającą przez bagna gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo bestialsko ją zamordował. 4 grudnia znaleziono jej zmasakrowane zwłoki w pobliskim lesie. Zginęła 18 listopada 1914 roku na początku I wojny światowej mając 17 lat.  W 1987 r. pochowano ją w parafialnym kościele we wsi Zabawa gdzie jako jedyna ma swój sarkofag pod ołtarzem. Papież Jan Paweł II w Tarnowie beatyfikował Karolinę Stała się patronką Ruchu Czystych Serc, patronką diecezji rzeszowskiej, a także Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Bractwo św. Izydora diecezji toruńskiej czczą jako patronkę ciężkiej pracy rolników.
Tekst: M.G.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz