Parafialny Krąg Miłosierdzia Bożego

OBIETNICE JEZUSA MIŁOSIERNEGO
PRZEKAZANE PRZEZ S.FAUSTYNĘ

1. Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego osłaniam przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem.
2. Wszystkim duszom, które uwielbiać będą to Moje miłosierdzie i szerzyć Jego cześć, zachęcając inne dusze do ufności w Miłosierdzie Moje, dusze te w godzinę śmierci nie doznają przerażenia. Miłosierdzie Moje osłoni je w tej ostatniej walce.
3. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie Moje, dam moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą.

CELE KRĘGU MIŁOSIERDZIA

1 Dążenie do doskonałości chrześcijańskiej, czyli doskonałej miłości, drogą ufności w stosunku do Boga i miłosierdzia względem bliźnich.
2 Poznawanie i głoszenie tajemnicy miłosierdzia Bożego objawionej najpełniej w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym.
3 Wypraszanie miłosierdzia Bożego dla całego świata, szczególnie dla grzeszników oraz kapłanów i osób zakonnych.

KTO MOŻE BYĆ CZŁONKIEM PKMB?

Członkiem może być każdy, kto sakramentalnie przynależy do wspólnoty Kościoła.
         Członkowie mają obowiązek:
1 Korzystać regularnie z sakramentów świętych / spowiedź i komunia św./
2 Stale poznawać tajemnicę Bożego miłosierdzia objawioną najpełniej w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Gruntownie poznać orędzie Miłosierdzia Bożego przekazane przez św. S. Faustynę.
3 Formacja duchowa i apostolska.
4 Głosić orędzie Miłosierdzia Bożego świadectwem życia i słowem.
5 Rozwijać postawę całkowitego zaufania Bogu przez pełnienie Jego woli w każdych okolicznościach życia.
6 Spełniać w ciągu dnia przynajmniej jeden akt miłosierdzia wobec bliźnich z miłości do Jezusa przez czyn, słowo albo modlitwę.
7 W miarę możliwości podejmować lub uczestniczyć w dziełach miłosierdzia, szczególnie wobec osób potrzebujących głębokiej odnowy moralnej.
8 Modlić się i ofiarować cierpienie szczególnie w intencji nawrócenia grzeszników oraz w intencji kapłanów i osób konsekrowanych.
9 W ciągu dnia przez akty miłości i modlitwę łączyć się z Jezusem Miłosiernym, prosząc o miłosierdzie Boże dla świata.
10 Praktykować formy kultu przekazane przez św. Faustynę:
-  cześć Obrazu Jezusa Miłosiernego
-  codzienne odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia
-  praktykowanie modlitwy w Godzinie Miłosierdzia /15.00/
-  obchodzenie święta Miłosierdzia-  II Niedziela Wielkanocna
11 Brać udział w urzeczywistnianiu wszystkich celów Parafialnego Kręgu

12 Godnie reprezentować PKMB w swoim środowisku.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz