Modlitewna Grupa Wspierania Kapłanów

MODLITWA ZA KAPŁANÓW ODMAWIANA PRZEZ CZŁONKA:

         O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich. Ty, który pociągnąłeś ku Sobie kapłanów……, uczyń każdego z nich Swoim naśladowcą i sługą.
Spaw, aby dzielili z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę. Ty, o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed każdym z nich nowe horyzonty, by dostrzegali świat spragniony światła prawdy i miłości; by byli solą ziemi i światłością świata. Umacniaj każdego z nich Twoją mocą i błogosław im.
Wszyscy Święci patronowie naszych kapłanów, waszej szczególnej opiece polecam ich dzisiaj. Proszę, abyście wstawiali się za każdym z nich przed Bogiem i pomagali im we wszystkich potrzebach, aby dochowali Bogu wierności i owocnie pracowali dla Jego większej chwały.
Maryjo, Matko Kapłanów, strzeż każdego z nich przed wszelkim złem, amen.

STATUT WSPÓLNOTY

         Jezus Chrystus modlący się w Wieczerniku za swoich Apostołów jest dla nas wezwaniem do otoczenia modlitwą duszpasterzy.
Posłuszni temu przykładowi i w odpowiedzi na problemy naszych czasów istnieje Modlitewna Grupa Wspierania Kapłanów w ramach Betańskiej Misji Wspierania Kapłanów.
         Wspólnotę tworzą osoby z parafii, które pragną objąć modlitwą kapłanów w taki sposób, że każdego dnia w ich intencji modlą się powyższą lub inną modlitwą.

1            MGWK w Parafii Prątnica jest wspólnotą modlitewną powołaną w celu duchowego wspierania swojego duszpasterza i innych kapłanów a także troska o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
2            Do Wspólnoty mogą należeć wszyscy wierni katolicy.
3            Wspólnota może istnieć, gdy gromadzi co najmniej 5 członków.
4            Duchową opiekę nad MGWK sprawuje Ksiądz Proboszcz.
5            Obowiązek koordynowania posługi MGWK należy do świeckiego animatora.
6            Obowiązki członków Wspólnoty:
A.   Przystąpić można do Wspólnoty na dowolny okres czasu.
B.   Przystępujący sam wybiera dzień lub dni, w których będzie się modlił za kapłanów.
C.   W wybranym dniu /dniach/ przystępujący będzie odmawiał modlitwę za kapłana lub kapłanów oraz postara się adorować Chrystusa przynajmniej przez 10 minut.
D.   Jako uprzywilejowany rodzaj modlitwy uważa się: udział w Eucharystii i Adoracja Najświętszego Sakramentu.
E.    Każdy członek Wspólnoty troszcząc się o duchowe dobro swojego obranego księdza lub księży, sam najpierw dbać będzie o własną duchowość.
F.    Zaniedbanie przyjętych na siebie obowiązków nie będzie stanowić grzechu.  Jednak porzucenie zadeklarowanej modlitwy zobowiązuje w sumieniu do poproszenia Opiekuna lub Animatora Wspólnoty o skreślenie go z listy członków Wspólnoty.
G.   Wskazane jest, aby Członkowie Wspólnoty, w miarę możliwości, uczestniczyli we Mszach, z racji I Czwartku, I Piątku każdego  nowego miesiąca, a także w okazjonalnych spotkaniach Wspólnoty.

H.   Każdy, kto czuje i rozumie potrzebę modlitwy za kapłanów, pragnie wypraszać im świętość, otoczyć duchową troską ich powołanie i apostolstwo , może włączyć się w to dzieło MGWK. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz