Uroczystość nadania imienia Teofila Ruczyńskiego Gimnazjum w Prątnicy

Piątek 8 maja 2015 roku był wyjątkowym dniem dla społeczności szkolnej w Prątnicy. W tym dniu miało miejsce uroczyste nadanie imienia patrona szkoły Teofila Ruczyńskiego. Tego dnia nauczyciele, uczniowie, rodzice, zaproszeni goście oraz przyjaciele szkoły spotkali się, aby wspólnie świętować historyczny dla szkoły moment.
Uroczystości rozpoczęła Msza św. koncelebrowana przez  dziekana ks. Marcina Staniszewskiego w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, w asyście proboszcza ks. Tomasza Mowińskiego, podczas której został poświęcony sztandar. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości w asyście pocztów sztandarowych, przeszli do szkoły.

W budynku szkoły ks. dziekan  dokonał poświęcenia tablicy pamiątkowej, a grono gości ją odsłoniło. Dalsza część uroczystości przebiegała w sali gimnastycznej szkoły. Po wprowadzeniu zaproszonych pocztów sztandarowych ze szkół z: Kazanic, Lubawy, Prątnicy, Rożentala, Złotowa, dyrektor placówki p.Marianna Krajewska powitała gości i uzasadniła wybór patrona. 
Wśród zaproszonych gości obecni byli: poseł na sejm RP - p.Zbigniew Babalski, starosta iławski - p.Marek Polański, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Olsztynie delegatura w Elblągu - p.Halina Uźluk, wójt  gminy Lubawa p.Tomasz Ewertowski, z-ca wójta - p.Marian Licznerski, rodzina patrona szkoły: p.Maria Halina Paszczuk - córka Teofila Ruczyńskiego, p.Danuta Ruczyńska - wnuczka, p.Andrzej Ruczyński - wnuk, p.Marcin Ruczyński - prawnuk i p.Alan Ruczyński - prawnuk oraz zaproszeni  goście.
Przewodniczący Rady Gminy Lubawa p.Jan Laskowski odczytał uchwałę Rady Gminy  i przekazał dyrektorowi szkoły akt nadania szkole imienia.

Do symbolicznego wbijania gwoździ w drzewiec sztandaru poproszono gości i fundatorów sztandaru. Następnie nastąpiła najważniejsza część obchodów, czyli przekazanie sztandaru. Przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli dyrektorowi sztandar Szkoły im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy: „jako symbol wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny”. 
Nauczyciel szkoły p.Radosław Sendlewski dokonał opisu sztandaru szkoły. Następnie dyrektor przekazał sztandar na ręce uczniów, którzy zobowiązali się: „strzec ideałów, które symbolizuje sztandar”. Przedstawiciele klas złożyli uroczyste ślubowanie.
Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych, zabrali głos zaproszeni goście.
W części artystycznej, wystąpili uczniowie szkoły. Na zakończenie Rada Sołecka ufundowała wspaniały tort związany z tym wydarzeniem. (mz)
Tekst i zdjęcia z archiwum e-Lubawa
zobacz cały materiał na e-LubawaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz