Historia: byli proboszczowie

Duszpasterze parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Prątnicy
 1. Ks. Mikołaj Wronowski 4.01.1641 - 10.02.1643
 2. Ks. Wojciech Unisławski ? - ?
 3. Ks. Jan Zabłocki ? - 04.1696
 4. Ks. Andrzej Michał Manzewski (Mauzewski) 1696 - 17.07.1699
 5. Ks. Jan Janiszewski 1699 - 1708
 6. Ks. Jan Wiśniewski 1708 - 1735
 7. Ks. Michał Lamparski 1735 - 1748
 8. Ks. Wojciech Wieluński 1748
 9. Ks. Marcin Tomasz Marszewski (Marszyński) 1748 - 1750
 10. Ks. Marcin Grabski 1750 - 1760
 11. Ks. Antoni Pruszkiewicz 1760 - 1773
 12. Ks. Maciej Izdebski 1767 - 1773
 13. Ks. Andrzej Fox 1773 - 1783
 14. Ks. Krygiel 1783 - 1788
 15. Ks. Ansgar Nowicki 12.1783 - 31.03.1803
 16. Ks. Antoni Gorczyczewski 1803
 17. Ks. Bernard Łebkowski 18.04.1804 - 18.03.1824
 18. Ks. Gizinski 1826 - 1832
 19. Ks. Antoni Kozłowski 1832 - 1833
 20. Ks. Wawrzyniec Warnke 1835 - 1847
 21. Ks. Jan Kamrowski 1847 - 1858
 22. Ks. Juliusz Andrzej Tokarski 28.05.1858 - 14.04.1864
 23. Ks. Józef Moschner 19.10.1864 - 4.02.1870
 24. Ks. Engelbert Józef Biber 1870 - 1884
 25. Ks. Jan Bernard Hebel 8.05.1884 - 20.10.1888
 26. Ks. Teofil Lipski 1888 - 1889
 27. Ks. Jakób [1] Derc 17.12.1889 - 28.05.1908
 28. Ks. Marceli Droszyński 10.1907 - 08.1908
 29. Ks. Brunon Lubowski 20.07.1908 - 02.1918
 30. Ks. Franciszek Drost 5.03.1918 - 07.1946
 31. Ks. Roman Wiśniewski 14.06.1946 - 01.07.1949
 32. Ks. Maksymilian Mańkowski 26.07.1949 - 23.03.1965
 33. Ks. Konrad Sobiecki 12.05.1965 - 26.08.2001 
Taka pisownia imienia występuje na pomniku ks. Jakóba Derca, znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Prątnicy.

Opracował: Janusz Ruciński

1 komentarz: