Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście, trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

W kancelarii parafialnej przedstawiają następujące dokumenty:   
- metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność: 6 miesięcy) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania 
- datę I Komunii świętej oraz parafię w jakiej ją przyjęto  
- dowody osobiste   
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich   
- ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej      
- w przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.


Po zgłoszeniu się do kancelarii narzeczeni muszą udać się do USC, właściwego ze względu na zamieszkanie jednej ze stron, w celu dokonania formalności wynikających z prawa świeckiego. USC wyda narzeczonym zaświadczenie (3 egz.) o tym, że mają oni prawo zawrzeć małżeństwo wg prawa polskiego (zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania), które należy dostarczyć do kancelarii parafii, gdzie będzie zawierane małżeństwo. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz