Dziecięca Krucjata Niepokalanej

CZYM JEST DKN?

         Dziecięca Krucjata Niepokalanej jest to ruch maryjny o charakterze modlitewnym, wynagradzającym i abstynenckim.
Opiera się na ewangelicznych wartościach, którymi są: modlitwa i ofiara. Właśnie te wartości Niepokalana, jako Matka Kościoła, przypomniała w swoich orędziach w wielu miejscach świata.

         W Dziecięcej Krucjacie obowiązek codziennej modlitwy spełniany jest przez modlitwę różańcową / małe dzieci jedno „ Zdrowaś Maryjo”/, a codzienna ofiara, która jest formą pokuty, podejmowana jest w intencji nawrócenia grzeszników. Dzieci w Krucjacie zobowiązują się także do wstrzemięźliwości i skromności. Te dwie wartości są konkretną formą realizacji ofiary.

         Istotą przynależności do Krucjaty jest więc realizacja w codziennym życiu programu opartego na czterech podstawowych wartościach: modlitwa, ofiara, wstrzemięźliwość i skromność.

         Celem Dziecięcej Krucjaty jest również włączenie dzieci do apostolstwa, do którego zobowiązani są wszyscy ochrzczeni.

         Do Dziecięcej Krucjaty może należeć każde ochrzczone dziecko, które zaczęło używać rozumu. Dzieci przed przyjęciem Pierwszej Komunii świętej realizują swoje zobowiązania z pomocą rodziców lub opiekunów.

         Dziecięca Krucjata Niepokalanej dąży do tego, aby cały świat należał do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Wówczas nastąpi zapowiedziany przez Niepokalaną triumf Jej Serca, czyli nastąpi królowanie Jezusa w sercach ludzi, między którymi panować będą relacje oparte na prawie Bożym.

DEKLARACJA DZIECIĘCEJ KRUCJATY NIEPOKALANEJ

         „ O Niepokalana, Królowo i moja Matko! Przyrzekam uczynić wszystko, co leży w mojej mocy, aby moja Ojczyzna i cały świat były rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i aby nikt nie sprzeciwiał się Jego woli i nie obrażał go grzechami. Dlatego poświęcam się i oddaję Tobie. Proszę Cię, abyś odtąd uważała mnie za swoją własność i narzędzie. Matko Najświętsza, chcąc ucieszyć Twe Serce, z Twoją pomocą pragnę: odmawiać codziennie przynajmniej jedno Zdrowaś Maryjo, podjąć codziennie jakąś ofiarę za grzeszników, ze wszystkich swoich sił dbać o czystość serca, swoim przykładem zachęcać innych do wstrzemięźliwości i skromności. Pragnę również, w miarę moich możliwości, w każdą  pierwszą sobotę miesiąca wziąć udział we Mszy świętej i przystąpić do Komunii świętej by wynagrodzić zniewagi wyrządzone Twemu Niepokalanemu Sercu. Ponadto pragnę obecnie i w przyszłości należeć do jakiejś wspólnoty, która pod opieką Kościoła będzie szerzyć cześć Niepokalanej. Matko Najświętsza, przyjmij te moje postanowienia i dopomóż mi zawsze prowadzić piękne i czyste życie Dziecka Bożego…. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, amen…..”Wspólnota Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej

powstała w Parafii Prątnica 30 kwietnia 2015 roku
i należy do niej 19 dzieci z klasy II podstawowej oraz 6 dzieci z klasy IV podstawowej
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz